Jort Kelder bij Commercieele Club

Als je Jort Kelder uitnodigt om als spreker of gespreksleider naar Groningen te komen, dan weet je twee dingen zeker. Op de eerste plaats dat je onorthodoxe uitspraken kunt verwachten. En op de tweede plaats dat er veel belangstelling zal zijn.

Beide verwachtingen werden volledig waar gemaakt bij het club-evenement van de Commercieele Club Groningen op maandagavond 16 november in de Coendersborg.  Daar leidde hij die avond een minicongres onder over digitalisering van de arbeidsmarkt. De bijeenkomst werd gestreamed en werd door vierhonderd belangstellenden digitaal gevolgd.

Aan het minicongres werd deelgenomen door vertegenwoordigers van ondernemers, overheid en onderwijs: de drie ‘o’s. De Commercieele Club Groningen heeft zich namelijk voorgenomen te helpen de contacten tussen deze drie sectoren in Groningen te bevorderen.

De sprekers waren wethouder van onderwijs Carine Bloemhoff (PvdA), ondernemer Marc Vletter (Voys), Agnes Themmen (Hanze Pro), Cisca Wijmenga (RUG), Victorine de Graaf (Van Wijnen Bouw) en Wim van de Pol (Noorderpoort).

Jort Kelder hield zelf een opmerkelijk pleidooi om van Groningen een aparte economische zone te maken, waar je kunt experimenteren met speciale regels, een “Dubai aan de Waddenzee. Met speciale economische regels, waarbij ondernemers een grotere vrijheid zouden krijgen. ‘Dat zou toch mooi zijn?’, aldus Jort Kelder.

Het idee van een bijzondere economische zone voor Groningen zou misschien interessant zijn wanneer het economisch veel slechter zou gaan dan elders in Nederland. Maar zo slecht gaat het helemaal niet, zeker niet in vergelijking tot dertig jaar geleden, zo leerde Jort Kelder ook al snel.

‘Groningen is er veel beter aan toe dan toen ik jaren geleden als beginnend journalist samen met de toenmalige Commissaris van de koning Henk Vonhoff door de provincie reed. Ik hoor dat Groningen nu al de twéede internet-stad is van Nederland: dat wist ik niet eens. Groningen moet zichzelf dan wel beter verkopen: de stad timmert qua marketing te weinig aan de weg’.

Jort Jelder vroeg zich ook af of het goed zou zijn voor Groningen wanneer zich hier hoofdkantoren van grote multinationals zouden vestigen.

Maar Mark Vletter van Voys zag daar niets in. Volgens hem is het voor de Groningse economie veel beter wanneer hier allerlei start-ups tot wasdom komen, waaruit zich uiteindelijk grotere bedrijven zouden kunnen ontwikkelen. Je kunt in Groningen beter tien kleinere bedrijven hebben, dan één hele grote, zo betoogde hij.

HOF verzorgde het geluid, licht, beeld en Webinar faciliteiten

Foto’s: Jan Buwalda

Tekst: Commercieele Club

Meer Media-portfolio