Masterclass Opsporing op de Johannes Postkazerne

Op donderdag 16 februari werd op de Johannes Post Kazerne de Masterclass Opsporing van de Politie Noord-Nederland georganiseerd. Circa 400 functionarissen van Politie Nederland, Koninklijke Marechaussee en het Joint ISTAR Commando namen aan de masterclass deel.

Er werden workshops gehouden over hedendaags en toekomstig optreden. Nadat de deelnemers in 16 teams waren opgedeeld, gingen deze teams cases oplossen. Hierbij werden ze nadrukkelijk opgeroepen om daarbij ook ‘out of the box’ te denken.

De burgemeesters Peter Den Oudsten van de Gemeente Groningen en Rikus Jager van de Gemeente Westerveld waren tevens aanwezig.

De dagvoorzitter, Willem Schutte, projectleider Ondermijning en Herijking Opsporing, Nationale Politie, eenheid Noord-Nederland, keek tevreden terug op de dag en bedankte accountmanager Baseco 43 Mechbrig, majoor Martin Wemes, en zijn medewerkers voor de gastvrijheid.

HOF mocht Eventsupport verlenen door het ontwerp van de zaalopstelling, de inzet van de juiste faciliteiten en ervaren personeel. Dit alles door een uitstekende samenwerking met medewerkers van Politie en de Johannes Postkazerne.

Meer Eventsupport-portfolio