De protestantse wijkgemeente De Ark is op 1 januari 2019 gefuseerd met de wijkgemeente Immanuëlkerk. De naam van de wijkgemeente is sindsdien Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid.

De activiteiten in het kerkgebouw de Ark blijven bestaan. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn zondagse vieringen, gewoonlijk op de eerste zondag van de maand, koffieochtenden en verhuur van de kerkzaal aan derden.

Onderdeel van de geluidsinstallatie is ook de ringleiding voor slechthorenden. Deze hebben we vervangen door plaatsing van een nieuwe Ringleidingversterker waardoor de gebruikers het programma optimaal kunnen volgen.

HOF audiovisueel – De Ark

Meer nieuws